Het project >  Het projectgebied 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

Het projectgebied

Het natuurreservaat "Hetter-Millinger-Bruch" - kortweg de Hetter - in het noordoosten van de regio Kleef, ligt dicht tegen de Nederlandse grens aan. Op het eerste gezicht is het een onbeduidend gebied met overwegend grasland, bij nadere bestudering is het echter een van de laatste paradijzen voor vele zeldzame vogelsoorten. Met uitgestrekte, vlakke, open vochtige weiden is de Hetter een waardevol leefgebied voor meer dan 30 vogelsoorten en is dus van gemeenschappelijk europees belang. Vooral voor soorten als de grutto die op vochtige tot natte leefgebieden aangewezen is.

Ook dit paradijs is echter in de laatste 30 jaar extreem veranderd, zodat zowel de broedbestanden van de weidevogels alsook van de standvogels een dramatische daling vertonen.

De oorzaak voor deze daling is vooral de afwatering van het gebied. De toenemende bodemerosie van de Rijn leidt tot daling van de grondwaterspiegel, winterse overstromingen blijven uit of zijn minder heftig dan vroeger, drassige laagtes gaan steeds meer verloren. Kortom, de vochtige weiden van de Hetter worden steeds droger en daardoor worden de levensomstandigheden voor de grutto´s steeds moeilijker.

Met doelgerichte maatregelen in het terrein moet nu het leefgebied voor de grutto´s en andere weidevogels weer verbeterd worden, zodat de bestandsdaling van de soort gestopt kann worden en de trend misschien zelfs omgekeerd kan worden.