Het project >  over life 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

Wat is Life+ Natuur?

Life

LIFE is een door de EU ondersteund programma ten behoeve van ecologische en natuurbeschermingsprojecten in de Europese Unie. LIFE+ Natuur zet zich in voor natuurbeschermingsdoelen die bijdragen tot het behoud en herstel van natuurlijke habitats en van  populaties van bedreigde, wilde planten en dieren.

Natura 2000

Life+ Natuur-projecten worden uitgevoerd in beschermde gebieden die deel uitmaken van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden "Natura 2000". Hiertoe behoren naast de FFH gebieden (gebieden die volgens de flora-fauna-habitat-richtlijn van de EU speciale bescherming genieten) ook de EU vogelbeschermingsgebieden die aan de hand van de EU vogelrichtlijn (79/409/EWG) geselecteerd zijn.