Het project >  Project partners 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

Projectdrager

NABU-Naturschutzstation e.V.

Het "NABU-Naturschutzstation e.V." in Kranenburg is een non-profit, door vrijwilligers gedragen vereniging voor natuurbescherming. Hoofdactiviteiten van het "NABU-Naturschutzstation" zijn onder andere het maken en updaten van biotoop management-voorstellen, het onderhoud van beschermde gebieden en het opstellen en begeleiden van natuurbeschermende maatregelen. De uitgevoerde maatregelen komen voort uit langjarige ervaring en voortdurend monitoring. De controles die het hele jaar door uitgevoerd worden, maken een genuanceerde evaluatie mogelijk. De natuurbeschermingsmaatregelen worden in dialoog met grondgebruikers gerealiseerd en tot een succes gemaakt. Het NABU-Naturschutzstation informeert regelmatig over haar werkzaamheden via contacten met grondgebruikers, in projectgesprekken en bijeenkomsten. De voortgang van het werk wordt in vorm van persmededelingen, persconferenties, evenementen, en in onregelmatig verschijnende newsletters gepubliceerd. Een belangrijk forum voor de distributie van actuele en gedetailleerde informatie is de homepage van het NABU-Naturschutzstation (www.nabu-naturschutzstation.de).

Het NABU-Naturschutzstation is verantwoordelijk voor 5 belangrijke natuurreservaten en brengt ervaring mee op het gebied van coördinatie van nationale en internationale projecten. Bijvoorbeeld heeft het station het door de Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ondersteunde projekt "Lebendiger Rhein - Fluss der tausend Inseln" (www.lebendiger-rhein.de) georganiseerd. Verdere grote projecten bestonden uit bescherming van bos (www.ketelwald.de) en een grensoverschrijdend project met Nederland (www.aktion-gruenes-band.de). Deze beide projecten werden geldelijk ondersteund met Interreg subsidie van de europese unie.


Projectpartner

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.

Het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. is een non-profit organisatie welke als biologisch centrum vele natuurgebieden in de regio Kleef en delen van het vogelbeschermingsgebied "Unterer Niederrhein" beheerd. Het inventarisert en vervolgt de ontwikkeling van bedreigde dieren en planten. Indien nodig doen wij voorstellen voor verbeteringsmaatregelen, voeren onderhoud van de gebieden uit en nemen maatregelen voor de soortbescherming, b.v. voor de steenuil of de zwarte stern. Sinds 1993 werken wij daarvoor nauw samen met bevoegde instanties. Aan jonge mensen bieden wij de mogelijkheid tot een vrijwillig ecologisch jaar, studenten hebben bij ons de mogelijkheid een praktikum te doen of onder vakkundige begeleiding hun scriptie te schrijven. Van essentieel belang is voor ons de samenwerking met de grondgebruikers: boeren, vissers en jagers. De overtuiging dat natuurbescherming alleen samen met de mensen in de regio in de praktijk gebracht kan worden, weerspiegelt zich in de samenstelling van onze leden. De ledenvergadering bestaat niet alleen uit natuurbeschermers (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.), maar ook uit boeren, jagers, vissers, boswachters en bevoegde instanties. Zo kunnen conflicten over "juist gebruik" van de regio vroegtijdig besproken en uit de weg geruimd worden. Ook het public-relationswerk van het Naturschutzzentrum met excursies, voordrachten en tentoonstellingen (b.v. in het informatiecentrum Keeken (de Gelderse Poort) alsook in het rolstoeltoegankelijke milieu onderwijs centrum Wahrsmannshof) geeft uitdrukking aan de doelstelling natuurbescherming samen met de regionale bevolking uit te voeren en de mensen gevoelig te maken voor natuurbescherming voor hun huisdeur.