Het project >  Projectinhoud 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

Projectinhoud

Maatregelen

Senke (Foto: D. Doer, NABU-Naturschtzstation)
Durch Räumung der Landwehr entstander Uferwall mit Hochstaudenflur (Foto: D. Doer, NABU-Naturschtzstation, Aprill 2009)
Abflachung eines Uferbereichs (Foto: M.Brühne, Naturschutzzentrum im Kreis Kleve, NSG Bienener Altrhein 2008)

Het door de Europese Unie ondersteunde "Life+-Project Grutto´s-Habitat Hetter" moet vooral de leefomgeving voor de wadden- en weidevogels en met name voor de grutto´s in de streek verbeteren.  De volgende maatregelen zijn gepland:

Historie

Aanvullende maatregelen

  • een belangrijke maatregel is de uitbesteding van een hydraulisch-hydrologisch onderzoek in nauwe samenwerking met het “Deichverband Bislich-Landesgrenze“ en de regio Kleef, die de details van de bouw van het singelsysteem moet bestuderen. Er mogen immers naast het positieve effect voor de grutto´s geen ongewenste gevolgen voor particuliere grond ontstaan.
  • bovendien wordt in het kader van het project ook een uitgebreid  resultatenonderzoek uitgevoerd om precies na te kunnen gaan welke effecten het project heeft.

Publieksvoorlichting

Naast regelmatige persmededelingen moet intensieve publieksvoorlichting en communicatie informeren over de voortgang van het project. Daarom worden in de loop van het project de volgende maatregelen genomen:

  • er worden tweetalige informatieborden opgesteld langs de "Hetterstraße" en de "Holländerdeich"  met gegevens over het project en het natuurreservaat Hetter-Millinger Bruch
  • een broschure wordt samengesteld over de ontwikkeling van de Hetter als habitat voor grutto´s en andere weidevogels
  • een project folder wordt gemaakt met de beschrijving van het doel en de maatregelen aan het begin van het project en de uitgevoerde werken en resultaten bij voltooiing van het project
  • er worden excursies, rondleidingen en lezingen gehouden

Bovendien wordt u op deze internetsite voortdurend op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.