Het project >  Natuurbeschermings- doelstellingen 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

Natuurbeschermingsdoelstellingen

De noodzaak tot handelen


De Hetter is momenteel het enige gebied in Noordrijn-Westfalen dat nog broedbestanden herbergt van de top 5 steltloperachtigen, namelijk grutto´s, watersnippen, tureluurs, wulpen en kieviten alsmede van andere weidevogels zoals roodborststapuiten, graspiepers, gele kwikstaarten en veldleeuwerikken. Daarbovenop komt een groot aantal standvogels en wintergasten. Als belangrijkste van de weidevogels van dit gebied is de grutto uitverkoren als doelsoort voor dit project, omdat hij bijzonder hoge eisen aan zijn habitat stelt.

Terwijl rond 1970 nog 180 grutto paren in het natuurreservaat "Hetter-Millinger Bruch" leefden, kon hun bestand na forse daling in de laatste 10 jaar op ongeveer 40 paren gestabiliseerd worden. Ondanks de terugloop is dit altijd nog 10% van het momenteel getelde broedbestand in NRW. Daardoor is dit gebied van het grootste belang voor het behoud van de soort in NRW.

Doelstellingen


Doel van het project is niet alleen het behoud van de soort in het gebied, maar ook door verbetering van het leefgebied de voedselvoorziening voor de jongen en de volwassen vogels te waarborgen, waardoor het broedresultaat positief wordt beinvloed. Want alleen als in het voorjaar genoeg voedsel voor de vrouwtjes ter beschikking staat, kunnen deze tot een succesvolle leg komen. Vervolgens moet ook voor de kuikens voedsel ten overvloed  beschikbaar zijn. Daarbij stellen de jongen en de volwassen vogels verschillende eisen aan hun voeding (leest u meer onder -> "Grutto´s")

Alleen als het lukt het broedresultaat te stabiliseren en te vergroten kan de soort zich blijvend herstellen en kan de negatieve trend gestopt worden.