Het project 

Life+ Natur

12.09.18

Monumentendag in Netterden (NL)

Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve und die NABU-Naturschutzstation Niederrhein nahmen am 8.9.2018 am Monumentendag in Netterden (NL) teil. Mit einer Ausstellung über das Life-Projekt für die... [meer...]

Het project

Grutto - Foto: H.Glader (NABU Wesel)
Grutto - Foto: H.Glader (NABU Wesel)

Vele wadden- en weidevogels in NRW zijn bedreigd. Vooral de grutto´s, die hoge eisen stellen aan hun uit vochtige weiden bestaande habitat zijn getroffen. Bestond hun bestand in de 1970er jaren nog ongeveer uit 180 broedparen, in de navolgende decennia ging hun aantal steeds verder terug. Pas in de laatste 10 jaar heeft hun bestand zich gestabiliseerd op een vrij laag niveau van 40 paren, ten gevolge van natuurbeschermende maatregelen.

Het door de Europese Unie ondersteunde project "Grutto´s habitat Hetter" heeft tot doel de habitat van wadden- en weidevogels in de Hetter te verbeteren om daarmee verdere terruggang van de bestanden op lange termijn te stoppen en zelfs om te keren.

Hoe dit doel bereikt kan worden, en welke maatregelen dit project beoogt kunt u op deze site te weten komen.

Wij wensen u een prettig verblijf op onze site. Mocht u  nog vragen hebben zien we uw email of telefoontje met belangstelling tegemoet.

Tot gauw in de Hetter.