Maatregelen 

Life+ Natur

Naturbeobachtungen

12.03.18

Das Uferschnepfenjahr 2018 hat begonnen

Am 11.3. wurden wieder die ersten Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Vielen Dank dafür! Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 37 Brutpaare, die anfangs noch sehr... [meer...]

Maatregelen

Alle in het kader van het project geplande maatregelen hebben tot doel de leefomgeving van de grutto´s ecologisch te verbeteren en worden alleen uitgevoerd op grond dat eigendom is van natuurbeheer. Het is echter mogelijk enkele van de maatregelen ook op privé-eigendom uit te voeren, wanneer de grondeigenaar of –beheerder er mee accoord gaat. 

  • aanleg van een singelsysteem voor het doelgericht regelen van de waterstand
  • aankoop van grond
  • aanleg van natte laagtes en aanpassen van bestaande dalkommen
  • afgraven van oeverwallen
  • ecologische verbetering van oevergebieden

Het project start met de uitbesteding van een hydraulisch-hydrologisch onderzoek in nauwe samenwerking met het "Deichverband Bislich-Landesgrenze". Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe de geplande maatregelen uitgevoerd kunnen worden zonder naburige grond hydrologisch te beinvloeden en de geregelde afwatering in de omgeving te storen.