Maatregelen 

Life+ Natur

Naturbeobachtungen

07.03.17

Die Uferschnepfen sind zurück inder Hetter

Nachdem es in den letzten Wochen reichlich geregnet hatte, präsentieren sich die Flächen in der Hetter pünktlich zur Ankunft der Vögel wunderbar feucht. Einige Ornithologen hatte die Tiere schon... [meer...]

Maatregelen

Alle in het kader van het project geplande maatregelen hebben tot doel de leefomgeving van de grutto´s ecologisch te verbeteren en worden alleen uitgevoerd op grond dat eigendom is van natuurbeheer. Het is echter mogelijk enkele van de maatregelen ook op privé-eigendom uit te voeren, wanneer de grondeigenaar of –beheerder er mee accoord gaat. 

  • aanleg van een singelsysteem voor het doelgericht regelen van de waterstand
  • aankoop van grond
  • aanleg van natte laagtes en aanpassen van bestaande dalkommen
  • afgraven van oeverwallen
  • ecologische verbetering van oevergebieden

Het project start met de uitbesteding van een hydraulisch-hydrologisch onderzoek in nauwe samenwerking met het "Deichverband Bislich-Landesgrenze". Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe de geplande maatregelen uitgevoerd kunnen worden zonder naburige grond hydrologisch te beinvloeden en de geregelde afwatering in de omgeving te storen.