Maatregelen 

Life+ Natur

12.09.18

Monumentendag in Netterden (NL)

Das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve und die NABU-Naturschutzstation Niederrhein nahmen am 8.9.2018 am Monumentendag in Netterden (NL) teil. Mit einer Ausstellung über das Life-Projekt für die... [meer...]

Maatregelen

Alle in het kader van het project geplande maatregelen hebben tot doel de leefomgeving van de grutto´s ecologisch te verbeteren en worden alleen uitgevoerd op grond dat eigendom is van natuurbeheer. Het is echter mogelijk enkele van de maatregelen ook op privé-eigendom uit te voeren, wanneer de grondeigenaar of –beheerder er mee accoord gaat. 

  • aanleg van een singelsysteem voor het doelgericht regelen van de waterstand
  • aankoop van grond
  • aanleg van natte laagtes en aanpassen van bestaande dalkommen
  • afgraven van oeverwallen
  • ecologische verbetering van oevergebieden

Het project start met de uitbesteding van een hydraulisch-hydrologisch onderzoek in nauwe samenwerking met het "Deichverband Bislich-Landesgrenze". Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe de geplande maatregelen uitgevoerd kunnen worden zonder naburige grond hydrologisch te beinvloeden en de geregelde afwatering in de omgeving te storen.