Grutto´s 

Life+ Natur

Naturbeobachtungen

07.03.17

Die Uferschnepfen sind zurück inder Hetter

Nachdem es in den letzten Wochen reichlich geregnet hatte, präsentieren sich die Flächen in der Hetter pünktlich zur Ankunft der Vögel wunderbar feucht. Einige Ornithologen hatte die Tiere schon... [meer...]

Grutto´s

Grutto (Foto: H. Glader, BioStation Kr. Wesel)
Senke im Großen Hetterbogen (Foto: D. Doer, NABU-Naturschutzstation; April 2006)
vliegende Grutto (Foto: H. Glader, BioStation Kr. Wesel)

In de 70er jaren van de vorige eeuw telden ornithologen nog 180 grutto-broedparen (Limosa limosa) in de Hetter. Na forse bestandsdaling is hun aantal dankzij natuurbeschermende maatregelen in de laatste 10 jaar op ongeveer 40 paren gestabiliseerd. Meer dan ooit is de Hetter vandaag de dag in de Duitse deelstaat NRW het belangrijkste gebied voor de grutto´s, hier broeden meer dan 10% van het totaal aantal grutto´s in de deelstaat. De grutto werd tot doelsoort van het LIFE-Project in de Hetter gekozen, omdat hij hoge eisen stelt aan zijn uit vochtige weiden bestaande habitat. De volwassen vogels hebben vochtige grond nodig waarin ze met hun lange snavels naar wormen, insekten en hun larven peuteren. De kuikens worden niet gevoed en zijn in hun eerste levensweken op insekten als voedsel aangewezen, die ze in de bloemrijke weiden en velden vinden. Van de natuurbeschermende maatregelen profiteren vele andere dier- en plantensoorten.