Hetter 

Life+ Natur

10.03.19

Die ersten Uferschnepfen sind angekommen

Am 4.3. wurden wieder die ersten 3 Uferschnepfen in der Hetter gesehen. Herr Ernst hat uns dies gemeldet. Am vergangenen Sonntag konnte er sogar 18 Uferschnepfen, 4 Rotschenkel, 5 Goldregenpfeifer... [meer...]

De Hetter

Grünland in der Hetter (Foto: D. Doer, NABU-Naturschutzstation; Mai 2009)

De grote weide- en graslanden in de laagvlakten tussen Emmerich en Rees zijn typisch voor het traditionele agrarische cultuurlandschap aan de Nederrijn: uitgestrekt, vlak en open vochtig gras- en weideland.

Twee grote bogen van het natuurreservaat "Hetter-Millinger Bruch" rijzen binnen op Nederlands rondgebied. In het noorden wordt de grens van het gebied gevormd door 3 wallen, in het zuiden is de Duitse snelweg A3 de grens van de "Großer und Kleiner Hetterbogen".

Vroeger stond het gebied vooral in de winter regelmatig tijdens hoogwater geheel onder water. Na het teruglopen van het (hoog)water, bleven de lager gelegen gedeelten lang onder water staan en waren aantrekkelijk als broedplek voor weidevogels. In de Hetter leeft de belangrijkste en grootste grutto populatie van Noordrijn-Westfalen.